TR / EN

Efor Testi

                                                                                                                                              Göğüs ağrısı yada kalp damar hastalığını düşündüren şikayetlerde kardiyoloji polikliniğine müracaat edenlerin
                                                                                                                                           şikayetlerin kalp
                                                                                                                                          kaynaklı olup olmadığını anlamak için yapılan testin adıdır. Uygun hasta gruplarında oldukça güvenli bir testtir.

                                                                                                                                              Kalp hastalarının takiplerinde de kullanılan bu test ritim bozukluğu olan hastalarda da ritim bozukluğunun kalp
                                                                                                                                          damar sisteminden mi
                                                                                                                                          kaynaklandığını ayırmada rahatlıkla kullanılmaktadır. Kalp yetmezliği olan hastalarda efor kapasitesini belirleme
                                                                                                                                          de kullanılmaktadır.