TR / EN

KAYSERİ ERCİYES SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. ve TİC.AŞ.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz 2018 yılı olağan genel kurul toplantısını 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16,00 de aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere Tacettin Veli Mah. Lalezade cad. No:46 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacağından sayın ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                   RAKİP TURAN

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ve müzakeresi
Denetim Raporunun okunması

Yönetim Kurulunun ibrası
2019 yılında aylık kar dağıtım tutarının belirlenmesi
Yönetim huzur hakkının belirlenmesi
Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
Bağımsız Denetçinin seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış

Vekalet Örneği (Vekalet Noterden Verilecektir)
Kayseri Erciyes Sağlık Hizmetleri San.Tic.Aş nin 30.03.2019 Cumartesi günü saat 16,00 da Tacettin Veli Mah. Lalezade cad. No:46 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile ve oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak tanıtılan …………………………..…………….’yi vekil tayin ediyorum.