KAYSERİ ERCİYES SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. ve TİC.AŞ.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz 2018 yılı olağan genel kurul toplantısını 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16,00 de aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere Tacettin Veli Mah. Lalezade cad. No:46 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacağından sayın ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı
RAKİP TURAN

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
 • Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 • Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ve müzakeresi
 • Denetim Raporunun okunması
 • Yönetim Kurulunun ibrası
 • 2019 yılında aylık kar dağıtım tutarının belirlenmesi
 • Yönetim huzur hakkının belirlenmesi
 • Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
 • Bağımsız Denetçinin seçimi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış
Vekalet Örneği (Vekalet Noterden Verilecektir) Kayseri Erciyes Sağlık Hizmetleri San.Tic.Aş nin 30.03.2019 Cumartesi günü saat 16,00 da Tacettin Veli Mah. Lalezade cad. No:46 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile ve oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak tanıtılan …………………………..…………….’yi vekil tayin ediyorum.
Copyright © 2020 Özel Erciyes Hastanesi - Bütün Hakları Saklıdır. | Powered By:Toy Medya