KAYSERİ ERCİYES SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz 2021 Yılı olağan genel kurul toplantısını 26 MART 2022 Cumartesi günü saat:16.00 da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere Tacettin Veli Mah .Lalezade Caddesi NO:46 Melikgazi/KAYSERİ adresinde yapılacağından sayın ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                                                         RAKİP TURAN

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1.    Açılış ve Yoklama 
 2.    Toplantı Başkanlığının oluşturulması 
 3.    Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4.    2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi
 5.    2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
 6.    Yönetim Kurulunun ibrası
 7.    Şirket Ana Sözleşmesi Madde : 6 Sermaye artırım hususunun görüşülmesi 
 8.   Güneş Enerjisi Sistemi(GES) yatırım ve finansmanı hususunun görüşülmesi
 9.   Ortaklara yapılacak olan kar dağıtım tutarı ve  ödeme dönemlerinin belirlenmesi  
 10. Mülkiyeti şirketimize ait olan  5024 Ada 2 Parsel ve 5024 Ada 10 Parsel 

    üzerine inşaat yatırımı konusunun görüşülmesi

 1. Yeni dönem Yönetim Kurulu seçilmesi
 2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Huzur hakkının belirlenmesi
 3. 2022 yılı Bağımsız Denetçinin seçilmesi
 4. Dilek ve Temenniler
 5. Kapanış

 

Vekalet Örneği ( Vekalet Noterden Verilecektir.)

 

Kayseri Erciyes Sağlık Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş ‘nin 26.03.2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Tacettin Veli Mah. Lalezade Cad. NO:46 Melikgazi /KAYSERİ adresinde yapılacak olan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile ve oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak tanıtılan …………………………….. yı’vekil tayin ediyorum.

                                                                                                      Vekalet Veren

Vekilin (*)

Adı ve Soyadı       :

Ticaret Unvanı      :

T.C Kimlik No      :

Vergi Kimlik No   :

Ticaret Sicili ve No:

Mersis No              :

 

NOT : Vekaletname’nin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyanı vekaletnameye eklenecektir.

Copyright © 2020 Özel Erciyes Hastanesi - Bütün Hakları Saklıdır. | Powered By:Toy Medya