TR / EN

Kvc Yoğun Bakım Ünitesi

                                                                                                                                             Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi’nin görevi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek
                                                                                                                                          olan hastaların,
                                                                                                                                          hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir.