Anestezi ve Reanimasyon

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Anestezi ve Reanimasyon

ANESTEZİYOLOJİ
Anestezi; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı (Anestezist) tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır. Genel, rejyonal (bölgesel) veya lokal anestezi şeklinde uygulanabilir.
 
ANESTEZİ ÇEŞİTLERİ
Genel Anestezi; Hastanın anestezi altında bilincinin tam kapalı/şuursuz olması demektir. Genel anestezi oluşturmak için kullanılan maddelere genel anestezikler adı verilir. Damardan verilenlere intravenöz, anestezi, solunum yolu ile oksijen ile birlikte kullanılanlar inhalasyon anestezisi olarak adlandırılır. Her hastanın özelliğine göre seçilebilecek çok sayıda genel anestezi ilaçları bulunmaktadır.
 
Bölgesel (Rejyonal) Anestezi; Vücudun bir kısmının; (kol, bacak, vb.) lokal anestezik adı verilen ilaçların iğne ile enjekte edilerek uyuşturulmasına "Bölgesel Anestezi" denilir. Spinal anestezi, epidural anestezi, sinir blokları vb. gibi çeşitleri vardır.
 
Lokal Anestezi: Küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulmasıdır. Bu uygulamayı ameliyatı yapacak olan doktor yapabilir, ancak hastanın yaşamsal fonksiyonların takibi veya sakinleştirilme gereksinimi olduğunda lokal anestezi doktorunuz yine yanınızda olacaktır.
 
 
Ağrısız Normal Doğum ve Sezaryen
  Epidural analjezi anne adayının normal doğum öncesinde bel kısmından bir kateter yardımıyla anestezik madde verilerek belden aşağısında ağrının hissedilmesini engelleyen bir işlemdir. İlaç verildikten sonra doğum sancıları karında ve kasıklarda kasılma ve basınç olarak hissedilir, ağrı ve acı hissedilmez.
  Sezaryen ameliyatında genel anesteziye alternatif olarak epidural anestezi, kombine epidural-spinal anestezi ya da spinal anestezi uygulanabilir. Anne sezaryen sırasında vücudunun belden aşağısında hiç ağrı duymaz. Anne bebeğini operasyon sırasında doğar doğmaz görebilir. En kısa zamanda bebeği besleyebilir hale gelir.İşlem sonrasında baş ağrısı görülebilr.
  Uygulama sırasında anne belini dışarıya çıkaracak şekilde oturur. İşlemin yapılacağı bölge antiseptik solüsyonla temizlenir ve lokal anestezi ile uyuşturulur. Daha sonra özel bir iğne ile bel bölgesinden epidural aralığa katater takılır. Bu kataterden ağrı duyuldukça analjezik ilaç verilir. hastanın ayaklarında hissizlik olmaz .İstediği an ameliyat sonrası kalkıp yürüyebilir . İdrar yapmada geçeci bir zorluk olabilir.
Anestezi Doktorunuz ve Siz ; Anestezi doktorunuz ameliyatın öncesi, ameliyat süreci ve sonrası da dahil olmak üzere sürekli olarak yanınızdadır.
Ameliyattan Önce
  • Sizi anestezi polikliniğinde veya ameliyat günü odanızda ziyaret edip, anemnezini alır muayne eder preoperatif değerlendirmenizi yapar, , gerekli gördüğü konsültasyonları önerir.
  • Muayene sonucuna ve hastalığınıza göre size en uygun anestezi yöntemini, ameliyathaneye gelişinizden itibaren yaşayacağınız süreci ve yapacaklarını anlatır, varsa sorularınızı yanıtlar.
  • Çocuk ve erişkin hastalarda hasta ve hasta yakınları isterse preoperatif sedasyon anestezi doktoru kontrolünde yapılarak hasta onların eşliğinde ameliyathaneye indirilir
  • Hukuki olarak gerekli olan anestezi uygulamasının süreçle ilgili bilgileri içeren aydınlatılmış onam formunu anlatıp, imzalatarak yanınızdan ayrılır.