Gastroenteroloji

Erciyes Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde; yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarının tanısı konularak cerrahi işleme gerek kalmaksızın endoskopik ve medikal tedavileri gerçekleştirilmektedir. Genel cerrahi, dahiliye, beslenme – diyet bölümleriyle işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Endoskopi ünitemizde;

  • Yemek Borusu, Mide ve Bağırsakların Endoskopik Tanı ve Tedavi
  • Gastroskopi ( Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi ) : Reflü Hastalığı, Gastritler, Ülser ve Kanserler
  • Kolonoskopi ( Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi ) : Normal tarama, kolon polipleri, divertiküller, hemoroid tanı ve tedavi
  • Mide veya Bağırsaklara ait Darlıkların Endoskopik Tedavisi
  • Helikobakter Pylori Tanı ve Tedavisi ( Dışkıda Antijen Bakılması..)
  • Sarılık (Hepatit) nedenleri tanı ve tedavisi
  • Karaciğer hastalıkları Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Otoimmün Hepatit, Primer Biliyer Siroz, Primer sklerozan kolanjit
  • Akut ve Kronik Pankreatitler
Copyright © 2020 Özel Erciyes Hastanesi - Bütün Hakları Saklıdır. | Powered By:Toy Medya