TR / EN

Transfüzyon Ünitesi

                                                                                                                                             Bölümümüzde yapılan işlemler; acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve
                                                                                                                                          bileşenlerini bağlı bulunduğu
                                                                                                                                          Bölge Kan Merkezi (BKM)’den temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cross-match),
                                                                                                                                          ABO,  Coombs,  ELİSA Rutin  – Marker ve diğer testleri yapan birimdir.

                                                                                                                                             Hastaların kullanımı için hazırlanan kan ve kan bileşenlerinin transfüze edilinceye kadar saklanması,
                                                                                                                                          kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarının takibinden güvenlik ve etkinlik temel prensibi
                                                                                                                                          çerçevesinde sorumludur.

                                                                                                                                             Laboratuvarımızda çalışılan bütün testler için belirlenmiş periyotlarda internal ve eksternal kalite programları
                                                                                                                                          ile sonuçların güvenilirliği kontrol edilmektedir.