Ultrasonografi ve Renkli Doppler

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi (US), insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak organ ve dokuları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Cihazdan gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları, hasta vücudundan yansıyıp cihaz tarafından algılanır. Görüntüler; farklı dokuların sesi farklı şiddette yansıtmaları temelinde oluşturulur. Cihazın “prob” adı verilen aparatı hasta vücudunda gezdirilirken, incelenen bölümün kesit görüntüleri ekranda görülerek aynı anda değerlendirme yapılır.
Ultrasonografi; karaciğer, safra kesesi, safra yolları, mide ve barsaklar, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim, prostat gibi karın içi organların yanı sıra, vücudun diğer organ, doku ve yapılarının (beyin, meme, kas-iskelet sitemi, testisler gibi) tamamına yakınının görüntülenmesinde kullanılabilir.
Laboratuvarımızda çalışılan bütün testler için belirlenmiş periyotlarda internal ve eksternal kalite programları ile sonuçların güvenilirliği kontrol edilmektedir.
Renkli Doppler Ultrasonografide (RDUS) ise görüntüler, cihaza yaklaşan ya da uzaklaşan yönde hareketi olan yapılardan (kan damarlarındaki alyuvarlar gibi) yansıyan sesin frekansındaki değişikliğin cihaz tarafından algılanması esasına dayanır. Böylelikle kan damarları ve değişik dokuların damarsal özellikleri de ultrasonografi ile değerlendirilebilmektedir.
Ultrasonografi çeşitli organ ve dokulardan biyopsi (örnekleme) yapılanmasında kullanılabilmektedir
Hastanemiz bünyesindeki Radyoloji ünitemizde mevcut-güncel Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi tetkiklerinin tamamına yakını yapılabilmektedir. Radyoloji ünitemizde yapılan Utrasonografi tetkik ve uygulamaları şunlardır;
Tüm abdomen US, Üst abdomen US, Suprapubik pelvik US, Transfontanel US, Boyun US, Tiroid bezi US, Parotis bezi US, Submandibuler bez US, Yüzeyel doku US, Renal US, Transrektal US, Transvajinal US, Üriner sistem US, Skrotal US, Meme US, Toraks US, Kalça eklemi US, Tiroid bezi renkli Doppler US, Karotis renkli Doppler US, Vertebral arter renkli Doppler US, Skrotal renkli Doppler US, Penil renkli Doppler US, Portal ven renkli Doppler US, Obstetrik renkli Doppler US, Pelvik renkli Doppler US, Kitle lezyonu renkli Doppler US, Alt ekstremite arteryel ve venöz sistem renkli Doppler US, Üst ekstremite arteryel ve venöz sistem renkli Doppler US, Abdominal Aorta renkli Doppler US, Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi.