2023 Yılı Genel Kurul Toplantısı

Güncelleme Tarihi :20-05-2024

13 MART 2024  SAYI:11042                                TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ                                                                  SAYFA : 497

KAYSERİ 

İlan Sıra No :

Sicil No: 24761

Ticaret Ünvanı

KAYSERİ ERCİYES SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısını 30 MART 2024 Cumartesi günü Saat:16.00 da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere Tacettin Veli Mah .Lalezade Caddesi NO:46 Melikgazi/KAYSERİ adresinde yapılacağından,

Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.                           YÖNETİM KURULU BAŞKANI   

 ADEM AKPINAR                                                            RAKİP TURAN 

 

  

GÜNDEM MADDELERİ

 1.     Açılış ve Yoklama 
 2.     Toplantı Başkanlığının oluşturulması 
 3.     Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4.     2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi
 5.     2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
 6.     Yönetim Kurulunun ibrası
 7.     Ortaklara yapılacak olan kar dağıtım tutarı ve ödeme dönemlerinin belirlenmesi  
 8.     Mülkiyeti şirketimize ait olan 5024 Ada 2 Parsel ve 5024 Ada 10 Parsel arsalar üzerine inşaat yatırımı konusunun görüşülmesi
 9.     2024 yılı Bağımsız  Denetçinin Seçilmesi
 10.     Dilek ve Temenniler
 11.     Kapanış

 

Vekalet Örneği ( Vekalet Noterden Verilecektir.)

Kayseri Erciyes Sağlık Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş ‘nin 30.03.2024 Cumartesi günü saat 16.00’da Tacettin Veli Mah. Lalezade Cad. NO:46 Melikgazi /KAYSERİ adresinde yapılacak olan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile ve oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak tanıtılan …………………………….. yı’vekil tayin ediyorum.

                                                                                                      Vekalet Veren

Vekilin (*)

Adı ve Soyadı       :

Ticaret Unvanı      :

T.C Kimlik No      :

Vergi Kimlik No   :

Ticaret Sicili ve No:

Mersis No              :

 

( 19074530 )