Göğüs Hastalıkları

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Göğüs Hastalıkları

Vücudumuzda solunum sistem burunla başlar, akciğerimizde sona erer. Bu sistemle ilgilenen Göğüs Hastalıkları bölümüdür. Göğüs hastalıkları denildiğinde ilk akla gelen hastalıklar Astım, Allerji, Akciğer Kanseri, Pnomoni , Bronşit , Plörezi , Tüberküloz, Pnömotraks , Sarkoidoz , KOAH, Pulmuner emboli sayabiliriz. Bu hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanısıra (MR –Tomografi – Akciğer Grafileri – Girişimsel Radyoloji ) Solunum Fonksiyon Laboratuvarı – Allerji testleri yapılmalıdır.