Transfüzyon

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Transfüzyon Ünitesi

Bölümümüzde yapılan işlemler; acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı bulunduğu Bölge Kan Merkezi (BKM)’den temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cross-match), ABO, Coombs, ELİSA Rutin – Marker ve diğer testleri yapan birimdir.
Hastaların kullanımı için hazırlanan kan ve kan bileşenlerinin transfüze edilinceye kadar saklanması, kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarının takibinden güvenlik ve etkinlik temel prensibi çerçevesinde sorumludur.
Laboratuvarımızda çalışılan bütün testler için belirlenmiş periyotlarda internal ve eksternal kalite programları ile sonuçların güvenilirliği kontrol edilmektedir.