Mikrobiyoloji

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Özel Erciyes Hastanesi Klinik Laboratuvarı’nın bir birimi olan Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.
 
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Hangi Hastalıklara Tanı Koyabilir?
Mikrobiyoloji laboratuvarı çalışma alanı insan vücudunda gözle görülemeyecek kadar küçük mikro canlıların gelişmiş mikroskoplar ve özel solüsyonlar aracılığı ile tahlil ve tetkik edilerek incelemelerinin yapılmasını kapsar. Bu laboratuvarlarda genellikle virüs, bakteri, parazit ve mantar kaynaklı hastalıkların teşhis edilmesi tedavi ve takibinin sağlanması adına tetkik ve tahliller yapılır. Hastalardan uygun şartlarda, uygun miktarda ve uygun zamanda alınan numuneler kan, gaita, idrar, balgam, sürüntü ve doku parçası gibi numuneler üzerinden çalışılır.
Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan testler şunlardır:
Mikroskobik İncelemeler:
 • Direkt ve boyalı mikroskobik inceleme
 • Giemsa boyalı mikroskopi
 • Kalın damla yayma
 • BOS boyama ve hücre sayma
 • Periferik yayma
 • Spermiyogram
 • Kruger boyama
 • Bakteriyoloji (Kültür, Tanımlama ve Antibiyogram)
 • Boğaz kültürü
 • Kulak kültürü
 • Göz sürüntü kültürü
 • İdrar kültürü
 • Sinova sıvı kültürü
 • Peritoneal aspirat kültürü
 • Sperm kültürü
 • Apse ve derin doku aspirasyonu
 • Prostat sıvı kültürü
 • Vajinal akıntı kültürü
 • Diğer genital kültürler
 • Yara kültürü
 • Balgam kültürü
 • BOS kültürü
 • Plevral mayi kültürü
 • Mantar kültürü
 • Kan kültürü
 • Disk-difüzyon antibiyogram
 • GSBL ve İBL saptanması
 • Tam otomatik sistem ile tanımlama ve antibiyogram saptaması
 • Tam otomatik sistem ile maya tanımlaması ve antifungal duyarlılık
 • Tam otomatik sistem ile anaerobik bakteri tanılaması ve antibiyogram
 • Hızlı antijen testi
Hematolojik Tetkikler:
 • Tam kan sayımı
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • Periferik Yayma
 • İnce Yayma
 • Kalın Damla
TBC ve Moleküler Testler:
 • Asido - rezistant basil boyama(ARB-EZN)
 • Tüberküloz kültürü (İdrar, balgam, BOS, Mide açlık sıvısı ile)
Moleküler Testler:
 • HIV-RNA kantitatif saptanması
 • CMV-DNA kantitatif saptanması
 • HPV-DNA genotiplemesi
 • HCV genotip tayini
 • HIV ilaç direnci
 • PCR(COVİD-19)
Serolojik Testler:
 • Gruber Widal
 • Brucella Wright Agg
 • Roze - Bengal lam Agg
 • Coombs’lu Wright Agg
 • Merkaptoetanol testi (Brusella IgG)
Diğer Serolojik ve Virolojik Testler:
 • VDRL-RPR
 • TPHA
 • Solunum sekresyonlarında influenza antijeni aranması
 • Solunum sekresyonlarında solunum paneli virüsleri bakılması
Elisa Testleri:
 • Hepatit B paneli
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Anti HAV IgM,IgG
 • Toksoplazma IgG,IgM
 • Rubella IgM,G
 • CMV IgM,G
 • VDRL-RPR
 • Anti-Rubella IgM ve IgG, avidite
 • Anti-CMV IgM ve IgG , avidite
Kan Merkezi:
 • Kan grubu
 • Cross-Match
 • Rh subgruplar
 • Direkt ve indirekt coobs
Parazitoloji:
 • Dışkının makroskobik ve mikroskobik incelenmesi
 • Dışkıda parazit aranması
 • Gaitada gizli kan
 • Dışkıda rota virüsü antijen aranması
 • Dışkıda adenovirüs antijen aranması
 • Selofan bant yöntemi