Nöroloji

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Nöroloji

Nöroloji kelime anlamı olarak sinir bilimi demektir. Kısaca bu ne demektir. Açıklarsak sinir sistemi temel olarak;
 
Merkezi Sinir Sistemi ve Periferik Sinir Sistemi olarak 2’ ye ayrılır.
Merkezi sinir sistemi; beyin, beyincik, beyin sapı oluşumları (Pedunculus, pons, bulbus) ve omurilikten oluşur.
Periferik sinir sistemi ise omurilikten çıkan sinirlerden oluşur ki bunlarda vücudumuzun motor ve duysal faaliyetlerini kontrol ederler. Bir de beyin sapı oluşumlarından çıkan kafa çiftleri dediğimiz sinirler vardır ki bunlarda koku, görme v.b. gibi özel duyularımızı yönetirler. İşte bu saydığımız tüm oluşumların bozuklukları nöroloji de hastalık olarak karşımıza çıkar.
Bunları da kısa olarak isimlendirecek olursak :
 

2.1.Beyin Damar Hastalıkları

 • Beyin Damar Tıkanıklıkları
 • Beyin Kanamaları
Bu hastalıklar genellikle ağır hallerde koma ve felç, hafif hallerde de çeşitli derecelerde felç konuşma bozukluğu, anlama bozukluğu v.b. şeklinde görülürler.
 

2.2. Beynin Dejeneratif Hastalıkları

 • Demans (Bunama) Beyin küçülmesine bağlı ortaya çıkan bunamalar
 • Beyin Damar Hastalıklarına bağlı demanslar
 • Alzheimer Hastalığı
 • Jakap Cruezfelat hastalığı
 • Kortiko Bazal Dejenerasyonlar
 • Baş ve Yüz Ağrıları, Boyun ağrıları
 • Baş dönmesi ve denge bozuklukları
 • Göz hareketleri bozukluğu
 • Hareket Bozuklukları
 • Duyu Bozuklukları
 • Hareket Hastalıkları
 • Epilepsiler
 • Multible Skleroz
 • Uyku Bozuklukları
 • EEG
 • EMG ;
  • -Perifenik sinir hastalıkları
   -Kas hastalıkları
   -Omurilik hastalıkları
   -Sinir sıkışmaları
   -Belfıtıkları
   -Sinir kesileri
   -Sinir harabiyetleri