Üroloji

Güncelleme Tarihi :28-03-2023

Üroloji

Üroloji erkek ve kadınlarda idrar yollarına ait hastalıklarla ve erkeklerde üreme sistemine ait hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Birçok uzmanlık dalının aksine ürologlar her yaş grubundan insanlarla ve çok çeşitli hastalıklarla ilgilenirler. Poliklinik hizmetleri ve ilaçlarla tedavilere ek olarak, çok sayıda cerrahi işlem gerektiren tedavi yöntemleri vardır.
Özel Erciyes Hastaneleri Üroloji Kliniği modern teknolojinin tıp alanına sunduğu yenilik ve gelişmeleri uygulamaya yönelik, hasta güvenliği ve mutluluğunu ön plana alan, genç ve dinamik bir yapıda kurulmuştur. Kliniğimizde Ürolojik hastalıkların sadece tedavisi değil, erken evrelerde tanınması da hedeflenir. Hastanemiz teknolojik alt yapısında mevcut gelişmiş laboratuvar ve radyoloji olanakları sayesinde hastalıklar daha başlangıç aşamasında tanınır ve tedaviler en başarılı şekilde düzenlenir. Yeni gelişen teknoloji ve yeni tanımlanan komplike tedavi yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak amacı ile ekibimiz sürekli olarak teorik ve pratik eğitimine devam eder ve bu konuda Dünya ve Avrupa standartlarında eğitim ve sertifikalara sahiptir.
  • Kapalı taş cerrahisi