İdari Kadro

Güncelleme Tarihi :15-06-2023

İdari Kadro

Hastane İdari Kadrosu

Dr. Günay Küçük
Mesul Müdür
 
 
Rıza Doğan
Müdür Yardımcısı
 
 
Emine Temel Demir
Sağlık Hizmetleri Müdürü
 
 
Orhan Erdoğan
Muhasebe Müdürü
 
 
Esra Şişman Özkurt
Hasta Hizmetleri Müdürü
 
 
Hilal Mutlu
Yatan Hasta Hizmetleri