Psikiyatri

Güncelleme Tarihi :31-05-2023

PSİKİYATRİ

Psikiyatri aynı zamanda ruh sağlığı ve hastalıkları olarak da adlandırılan bir tıp dalıdır. Eski çağlardan beri ruhsal hastalıklar görülmekle birlikte yeterince tanınmamış, tanınmış olsa bile akıl dışı, mantıksız, batıl yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır. 1950 yılında bulunan ilk psikiyatrik ilaç ile modern tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Ruhsal hastalıklar son yıllarda giderek artan sayıda ilacın insanlığın hizmetine sunulması ile daha kolay tedavi edilebilmiştir. İlaç tedavisine ek olarak Elektro Şok Tedavisi (EKT ) de kullanılmaktadır. Sosyal bir varlık olan insan, yaşamın karşısına çıkarttığı zorluklar nedeni ile rahatsızlanabilir ya da hiçbir stres faktörü olmadan bu hastalıklara yakalanabilir. Bu hastalıkların tedavisinde, modern tıbbi psikiyatrik tedaviler tercih edilmelidir.

HASTALIKLAR

 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Obsesif Kompulsif bozukluk (OKB)
 • Anksiyete bozuklukları
 • Performans anksiyetesi ( Sınav heyecanı )
 • Özgül fobiler
 • Sosyal fobiler
 • Uyum bozuklukları
 • Konversiyon bozuklukları
 • Disosiyatif bozukluklar
 • Somatoform bozukluklar ( Fibromiyalji, Huzursuz bağırsak sendromu vb.)
 • Şizofreni
 • Bipolar Affektif Bozukluk
 • Şizoaffektif bozukluk
 • Organik psikozlar
 • Alzheımer hastalığı (Bunama )
 • Baş ağrıları
 • Yaygın gelişimsel bozukluklar ( Otizim, asperger sendromu vb.)
 • Dikkat eksikliği ve hiperkativite bozukluğu
 • Tik bozuklukları
 • Gece terörü, Uyur-gezerlik
 • Enüresis noktürna ( Gece idrar kaçırma)
 • Cinsel işlev bozuklukları (Vajinismus, Ereksiyon bozuklukları vs .)
 • Post travmatik stres bozukluğu
 • Anoreksiya nevroza (Yeme bozukluğu)
 • Bulimia nevroza (Yeme bozukluğu)
 • Uyku bozuklukları
 • Ehliyet raporu eklenecek.
Gibi hastalıkların tedavisi hastanemizde verilmektedir.
Hastanemizde Elektro Şok Tedavisi (EKT) yapılmaktadır.
Ayrıca;
Heyet raporları,
Psikoteknik raporu
Akıl şuur serbestliği raporu ( noter ve tapuda işlem yapabilmek için 65 yaş üstü vatandaşlara istenen akli melekeleri yerinde ) verilmektedir.